wp28ef34f3.png

© 2006 Business & Finance Translations
All Rights Reserved
Designed by dAREuS

wp37d71cc5.png
Businesstranslations.plBusinesstranslations.plBusinesstranslations.plBusinesstranslations.plBusinesstranslations.pl


Tłumacz
- osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko doskonałego rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania go w języku, na który ma być tłumaczony (wikipedia.pl).

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą świadczonych przeze mnie usług. Od roku 1994 prowadzę działalność jako tłumacz języka angielskiego. W latach 1994-2000 współpracowałem z Centralą Banku Zachodniego SA we Wrocławiu (obecnie Bank Zachodni WBK), a przede wszystkim z Departamentem Kredytów Wydzielonych oraz Departamentem Inwestycji Kapitałowych. Współpraca ta polegała w latach 1994-1997 na tłumaczeniach tekstów redagowanych przez doradców z Brytyjskiego Funduszu Know-How (KHF) dla potrzeb centrali banku, jak również tekstów sporządzanych przez ekspertów i specjalistów obu wymienionych powyżej departamentów dla potrzeb Know-How Fund.

Dysponuję wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie tekstów ekonomicznych oraz technicznych, co wynika z treści redagowanych raportów z oceny przedsiębiorstw i propozycji pomocy technicznej lub finansowej dla firm - klientów Banku Zachodniego. Moja znajomość słownictwa technicznego obejmuje między innymi następujące obszary:

·

huty szkła

·

przemysł lniarski

·

przemysł tekstylny

·

kopalnie i kamieniołomy

·

przemysł ceramiczny

·

przemysł papierniczy

·

wytwórcy sprzętu chłodniczego

·

wytwórcy sprzętu automatycznego

·

sektor gospodarstw rolnych


Praca z doradcami KHF polegała też na tłumaczeniu prowadzonych przez nich dla potrzeb Banku Zachodniego kursów szkoleniowych z zakresu oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz analizy sytuacji finansowej klientów banku (łącznie obejmowały one kilkaset godzin).

Innym obszarem mojej działalności była praca dla ekspertów branżowych angażowanych do prac restrukturyzacyjnych przez Know-How Fund oraz Central Europe Trust (między innymi dla eksperta w dziedzinie przemysłu lniarskiego oraz tłumaczenia raportów specjalistów z firmy British Glass - ekspertów w dziedzinie hutnictwa szkła i wytwórstwa szkła kryształowego).

W okresie przedprywatyzacyjnym byłem zaangażowany w rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Po sprywatyzowaniu banku w dalszym ciągu pozostałem tłumaczem pracującym dla potrzeb wymienionych powyżej departamentów oraz Departamentu Kontroli Ryzyka. Ponadto tłumaczyłem teksty dotyczące leasingu i działalności firmy Zachodni Leasing SA.

Obok współpracy z Bankiem Zachodnim SA stanowiącej główny nurt mej działalności świadczyłem swe usługi również dla londyńskiej firmy konsultingowej The Solutions Company, która przeprowadziła szereg kursów szkoleniowych dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Gospodarki Żywnościowej. Tematyka kursów obejmowała między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, monitorowania kredytów, oceny przedsiębiorstw oraz zarządzania aktywami i pasywami. W prowadzenie wymienionych szkoleń zaangażowana była również Gdańska Akademia Bankowa, dla potrzeb której pracowałem w ośrodku szkoleniowym BGŻ w Rajgrodzie w sierpniu 1997.

Już niezależnie świadczyłem też usługi dla Banku Gospodarstwa Krajowego (tłumaczyłem teksty oraz seminaria dotyczące obrotu papierami wartościowymi, kredytów hipotecznych, problemów mieszkalnictwa, gospodarki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego).

Od lipca 1999 do stycznia 2001 byłem ponadto stałym współpracownikiem Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych FORUM SA. Moja praca obejmowała tłumaczenia tekstów dotyczących działalności Towarzystwa (charakterystyka klientów, protokoły posiedzeń, informacje, prospekty itp.) oraz tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne (posiedzenia Rady Nadzorczej Towarzystwa).

W ostatnich latach współpracowałem między innymi z przedstawicielami firmy Maxwell Stamp PLC, z EMC Instytutem Medycznym SA oraz zakładem produkcyjnym Centima we Wrocławiu. Ponadto opracowuję tłumaczenia dla potrzeb Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszam do skorzystania z mych usług.

"Krzysztof Wróblewski jest bardzo kompetentnym tłumaczem. Podejmuje trud gruntownego przygotowywania się do tłumaczenia wyspecjalizowanych tekstów, co czyni go niezwykle efektywnym współpracownikiem."

Paul Rex
Dyrektor Zarządzający
GBRW Limited, Londyn
www.gbrw.com


"Pan Krzysztof to osoba o niezwykłym podejściu do swojej pracy. Bez najmniejszego cienia wątpliwości polecam jego usługi każdemu, kto chce w sposób perfekcyjny komunikować się ze swoimi klientami."

Centima Tomasz Gembal
Prezes
Marek Gembal – Pełnomocnik
www.centima.com.pl


"Kompetencja, profesjonalizm i umiejętność pracy pod presją to cechy Krzysztofa Wróblewskiego, na które warto zwrócić szczególną uwagę."

Piotr Mazur
Dyrektor Obszaru Zarządzania Ryzykiem Kredytowym
Bank Zachodni WBK, Wrocław
www.bzwbk.pl


- gruntowne przygotowanie
  merytoryczne
- pełen profesjonalizm
- bogate doświadczenie
- przystępne ceny

wp344f70f0.png
wpe3b2ba66.png
wp6a80f5a0.png